Blogs, Events

1800-luvun kirjekokoelmista ja Suomen taideyhdistyksen kirjeverkostoista digitaalisten ihmistieteiden konferenssissa Uppsalassa (15.-18.3.2022)

CoCo-hanke esitteli tutkimustaan kansainvälisessä Digital Humanities in the Nordic and Baltic countries (DHNB 2022) -konferenssissa Uppsalassa maaliskuussa (https://dhnb.eu/conferences/dhnb2022/). CoCo-hankkeen tavoitteena on yhdistää ja tutkia suomalaisia 1800-luvun kirjekokoelmia sekä kirjeenvaihtoa, mikä liittyykin useisiin digitaalisten ihmistieteiden kenttää kiinnostaviin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi historiallisten kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta ja metatietojen yhteensopivuutta koskevat kysymykset, 1800-luvun kirjeenvaihtokulttuurin kehittyminen ja kirjeenvaihtoverkostojen analyysiin käytettävien menetelmien kehitystyö.

DHNB 2022 järjestettiin Uppsalassa 15.-18. maaliskuuta ja se oli järjestyksessään kuudes Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitaalisten ihmistieteiden järjestön konferenssi. Konferenssin teemana oli ”Digital Humanities in Action”, jolla haluttiin mm. alleviivata digitaalisten ihmistieteiden roolia tutkimusta, kulttuuriperintöorganisaatioita ja muita kumppaneita yhdistävänä alueena. Teema oli sopiva CoCo-hankkeelle, jonka lähtökohtana on juuri organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö. DHNB 2022 -konferenssi järjestettiin hybridimuotoisena, joten konferenssiin oli mahdollista osallistua niin paikan päällä Uppsalassa kuin etänä Invajo-konferenssialustan kautta. Tapahtuma keräsi tänä vuonna noin 240 osallistujaa, joista 140 saapui paikan päälle Uppsalaan. Konferenssin abstraktit ovat luettavissa erillisessä verkkojulkaisussa (Berglund et al. 2022). DHNB 2022 -konferenssia, kuten muutakin tieteellistä toimintaa, varjosti Ukrainassa meneillään oleva sota, ja tapahtuman aikana keskusteltiin maan tilanteesta ja tukitoimista sekä tieteelliseen työhön kuuluvista keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön arvoista.

CoCo esitteli tutkimustaan Historia ja kulttuuriperintö -paneelissa otsikolla Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Esityksen pitivät Ilona Pikkanen, Jouni Tuominen ja Mikko Koho, ja itse artikkeli oli kirjoitettu koko hankkeen piirissä (Tuominen et al. 2022). Esityksessä kuvattiin CoCo-hankkeen lähtökohdat sekä aineistojen kartoituksen nykyinen tilanne: aineistotyö on aloitettu yhdeksän eri kulttuuriperintöorganisaation kanssa. Lisäksi tuotiin esiin tietokantatyöhön ja aineistojen mallinnukseen liittyviä haasteita kuten yksilöiden tunnistamiseen liittyviä ongelmia. Hankkeessa jo käsiteltyjen kirjeaineistojen pohjalta on luotu myös käyttöliittymän ensimmäinen versio, jota esiteltiin konferenssiyleisölle.

Konferenssiesitystä ja artikkelia varten oli tehty myös tapaustutkimus vuonna 1846 perustetun Suomen Taideyhdistyksen kirjekokoelmista ja kirjeenvaihdosta vuosilta 1846-1901. Hankkeen käyttöliittymä mahdollisti aineistoissa olevan kirjeenvaihdon (n. 1150 kirjettä) ajallisen, määrällisen ja maantieteellisen tarkastelun. Merkittävin osa kirjeenvaihdosta käytiin Taideyhdistyksen johtokunnan kanssa, ja kirjeaineisto koostui lähinnä miespuolisten taiteilijoiden ja järjestöaktiivien kirjeistä. Kuten kuva 1 näyttää, Taideyhdistykselle kirjoitettiin keskeisistä eurooppalaisista kaupungeista. Yksi kirjeenvaihtokumppani oli Unkarin taideyhdistys, jonka kanssa keskusteltiin tänä aikana järjestöjen välisen säännöllisen yhteistyön muodostamisesta. Kirjeaineistosta nousi myös esiin tiettyjä vuosia, jolloin kirjeitä kirjoitettiin tiiviimmin. Nämä herättivät kysymyksiä tarkempaa tutkimusta varten: liittyikö kirjeenvaihto kenties meneillään oleviin sääntömuutoksiin?

Kuva 1. Taideyhdistyksen kirjeaineiston kirjeiden lähetyspaikat Euroopassa (vasemmalla) ja Italiassa (oikealla). Tuominen et al. 2022.

Hanke ja esitys vastaanotettiin mielenkiinnolla paneelissa. Yleisön kysymykset koskivat ennen kaikkea metatietojen käsittelyä: tullaanko vähemmän tunnetuille henkilöille luodut yksilöidyt tunnisteet tuomaan myös esimerkiksi Wikidataan, ja kuinka paljon kirjeiden sisältöä tullaan luokittelemaan? Henkilöiden tunnisteet julkaistaan ensin itsenäisesti hankkeen piirissä, ja viedään sitten mahdollisuuksien mukaan muihin tietokantoihin kuten Wikidataan. Hankkeen pääfokus on kirjeiden metatietojen yhtenäistämisessä ja yhdistämisessä. Jotkut kokoelmat sisältävät myös avainsanoja tai kuvailutietoja kirjeiden sisällöstä, mutta näitä voidaan hyödyntää parhaiten tiettyjen rajattujen tapaustutkimusten kautta.

Viitteet

  • Karl Berglund, Matti La Mela, Inge Zwart ja Clelia La Monica (eds.): Book of Abstracts. DHNB 2022 Conference, Uppsala 15-18 March 2022. CDHU/Department of ALM, Uppsala University, Maaliskuu 2022. https://dhnb.eu/wp-content/uploads/2022/03/DHNB2022_book_of_abstracts.pdf
  • Jouni Tuominen, Mikko Koho, Ilona Pikkanen, Senka Drobac, Johanna Enqvist, Eero Hyvönen, Matti La Mela, Petri Leskinen, Hanna-Leena Paloposki ja Heikki Rantala: Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. 6th Digital Humanities in Nordic and Baltic Countries Conference, short paper, March, 2022. Hyväksytty konferenssiesityksenä, vertaisarvioinnissa. https://seco.cs.aalto.fi/publications/2022/tuominen-et-al-coco-dhnb-2022.pdf