Suomeksi / In Finnish

Konsortiohanke “Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa” (CoCo) tuo yhteen humanisteja, tietotekniikan tutkijoita sekä digitaalisten ihmistieteiden osaajia. Kyseessä on ensimmäinen tutkimusprojekti, joka kokoaa yhteen suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden kirjekokoelmien metadataa ja analysoi yhdistettyä datakokonaisuutta vastatakseen niin humanistisiin kuin tietoteknisiinkin tutkimuskysymyksiin. Hankkeen humanistit tutkivat 1800-luvun kirjekulttuuria niin määrällisesti kuin laadullisestikin, ja kysyvät mm. kirjoittajien sosiaaliseen asemaan ja kirjeenvaihtokulttuurin ajallisiin ja paikallisiin ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Tietotekniset kysymykset liittyvät metadatan yhdistämiseen ja rikastamiseen sekä sosiaaliseen verkostoanalyysiin ja tietämyksen muodostukseen.

Hankkeen tuloksena syntyy avoin linkitetyn datan julkaisu sekä avoin semanttinen portaali 1800-luvun (1809–1917) kirjeenvaihtokulttuuriin.

CoCo-konsortion tutkijat työskentelevät Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (päätösnumero 339828) ja se toteutetaan vuosina 2021–2025.

Datatyön ensimmäisessä aallossa (syksy 2021 – talvi 2021–2022) kerätään kirjekokoelmien metadataa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Kansalliskirjaston, Kansallisgallerian ja Kansallisarkiston kokoelmista. Työtä jatketaan tämän jälkeen muiden kulttuuriperintöorganisaatioiden kokoelmien parissa. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Kerro meille 1800-luvun kirjekokoelmastasi!

Yhteystiedot:

coco-project@helsinki.fi

Ilona Pikkanen (SKS): ilona.pikkanen@finlit.fi – hankkeen yleistiedot ja hallinto, yhteydet kulttuuriperintöorganisaatioihin, humanistinen tutkimus

Jouni Tuominen (Helsinki): jouni.tuominen@helsinki.fi – data-analyysimenetelmät ja semanttinen portaali

Eero Hyvönen (Aalto): eero.hyvonen@aalto.fi – datan integrointi, harmonisointi ja rikastus